Intimitate

INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,,it,Datele personale ale utilizatorului sunt utilizate de Dott,,it,CARLO BENEDETTI,,it,care este titularul tratamentului,,it,în conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal stabilite prin Regulamentul GDPR,,it,și a legislației naționale în vigoare,,it,MODALITĂȚI ȘI SCOPURI DE PRELUCRARE A DATELOR,,it,Vă informăm că datele vor fi prelucrate cu ajutorul următoarelor mijloace,,it,mista,,it,electronice și hârtie,,it,cu următoarele scopuri,,it,diagnostic,,it,îngrijirea pacienților și terapia,,it,CATEGORII DE ADRESE,,it,Fără a aduce atingere comunicărilor făcute în îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale,,it,toate datele colectate și prelucrate pot fi comunicate exclusiv în scopurile specificate mai sus următoarelor categorii de destinatari,,it,Persoane autorizate,,it,În gestionarea datelor dvs.,,it

I dati personali dell’utente sono utilizzati da Dott. CARLO BENEDETTI, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

 1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
  • Mista – elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:

 • Diagnosi, cura e terapia pazienti

CATEGORIE DI DESTINATARI

 1. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
  • Persone autorizzate;

Nella gestione dei suoi dati, de asemenea, anumite categorii de persoane autorizate și / sau manageri interni și externi identificați în scris și cărora le pot fi comunicate instrucțiuni scrise specifice privind prelucrarea datelor,,it,PERIOADA DE CONSERVARE,,it,Perioada de păstrare a datelor este,,it,Datele vor fi prelucrate atâta timp cât este necesar pentru realizarea relației comerciale în vigoare și pentru următorii zece ani de la data achiziției aceluiași,,it,DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE,,it,Conform regulamentului european,,it,GDPR,,en,partea interesată poate,,it,în conformitate cu metodele și în limitele stabilite de legislația în vigoare,,it,să exercite următoarele drepturi,,it,să solicite confirmarea existenței datelor cu caracter personal care îl privesc,,it,dreptul de acces al părții interesate - art,,it

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

 1. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
 • richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 din reguli,,it,să-și cunoască originea,,it,primiți o comunicare inteligibilă,,it,au informații despre logică,,it,metodele și scopurile prelucrării,,it,solicitați actualizarea,,it,corecția,,it,integrare,,it,anulare,,it,transformarea într-o formă anonimă,,it,blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii,,it,inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate,,it,dreptul de rectificare și anulare - art,,it,dreptul de limitare și / sau opoziție față de prelucrarea datelor care îl privesc,,it,artă,,en,dreptul de revocare,,it,dreptul la portabilitatea datelor,,it,în cazurile de tratament bazat pe consimțământ,,it,primesc datele furnizate titularului,,it 679/2016);
 • conoscerne l’origine;
 • riceverne comunicazione intelligibile;
 • avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 • richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 și 17 din reguli,,it,să-și cunoască originea,,it,primiți o comunicare inteligibilă,,it,au informații despre logică,,it,metodele și scopurile prelucrării,,it,solicitați actualizarea,,it,corecția,,it,integrare,,it,anulare,,it,transformarea într-o formă anonimă,,it,blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii,,it,inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate,,it,dreptul de rectificare și anulare - art,,it,dreptul de limitare și / sau opoziție față de prelucrarea datelor care îl privesc,,it,artă,,en,dreptul de revocare,,it,dreptul la portabilitatea datelor,,it,în cazurile de tratament bazat pe consimțământ,,it,primesc datele furnizate titularului,,it 679/2016);
 • diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 din reguli,,it,să-și cunoască originea,,it,primiți o comunicare inteligibilă,,it,au informații despre logică,,it,metodele și scopurile prelucrării,,it,solicitați actualizarea,,it,corecția,,it,integrare,,it,anulare,,it,transformarea într-o formă anonimă,,it,blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii,,it,inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate,,it,dreptul de rectificare și anulare - art,,it,dreptul de limitare și / sau opoziție față de prelucrarea datelor care îl privesc,,it,artă,,en,dreptul de revocare,,it,dreptul la portabilitatea datelor,,it,în cazurile de tratament bazat pe consimțământ,,it,primesc datele furnizate titularului,,it 679/2016);
 • diritto di revoca;
 • diritto alla portabilità dei dati (art. 20 din reguli,,it,să-și cunoască originea,,it,primiți o comunicare inteligibilă,,it,au informații despre logică,,it,metodele și scopurile prelucrării,,it,solicitați actualizarea,,it,corecția,,it,integrare,,it,anulare,,it,transformarea într-o formă anonimă,,it,blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii,,it,inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate,,it,dreptul de rectificare și anulare - art,,it,dreptul de limitare și / sau opoziție față de prelucrarea datelor care îl privesc,,it,artă,,en,dreptul de revocare,,it,dreptul la portabilitatea datelor,,it,în cazurile de tratament bazat pe consimțământ,,it,primesc datele furnizate titularului,,it 679/2016);
 • nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, într-o formă structurată și lizibilă de către un procesor de date și într-un format utilizat în mod obișnuit de un dispozitiv electronic,,it,dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere,,it,Administratorul datelor dvs. personale este Dott,,it,P.IVA,,mt,C. F.,,en,BNDCRL59C24H501V,,en,E-mail,,en,carloben@libero.it Telefon,,it,Informații despre cookie-uri,,it,Ce sunt cookie-urile?,,it,fursec,,en,este un fișier text salvat pe computerul utilizatorului atunci când accesează un site web cu scopul de a furniza informații de fiecare dată când utilizatorul revine la același site,,it,un fel de memento a paginii de internet vizitate,,it,Cu cookie-ul,,it,serverul web trimite informații browserului utilizatorului,,it,Internet Explorer,,en,Mozilla Firefox,,en,Google Chrome,,en,stocate pe computerul acestuia din urmă,,it;
 • il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 din reguli,,it,să-și cunoască originea,,it,primiți o comunicare inteligibilă,,it,au informații despre logică,,it,metodele și scopurile prelucrării,,it,solicitați actualizarea,,it,corecția,,it,integrare,,it,anulare,,it,transformarea într-o formă anonimă,,it,blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii,,it,inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate,,it,dreptul de rectificare și anulare - art,,it,dreptul de limitare și / sau opoziție față de prelucrarea datelor care îl privesc,,it,artă,,en,dreptul de revocare,,it,dreptul la portabilitatea datelor,,it,în cazurile de tratament bazat pe consimțământ,,it,primesc datele furnizate titularului,,it 679/2016).
 1. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Dott. CARLO BENEDETTI, p.iva 00276240553, c.f. BNDCRL59C24H501V
· Email: carloben@libero.it Telefono: 335493700

Informazioni sui Cookies

Cosa sono i cookies

A “cookie” è un file di testo salvato nel computer dell’utente nel momento in cui questo accede ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l’utente ritorna sullo stesso sito. Și’ una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) memorizzate sul computer di quest’ultimo, și va fi re-citit și actualizat de fiecare dată când utilizatorul revine pe site,,it,În acest fel, site-ul se poate adapta automat la utilizator,,it,În timpul navigării, utilizatorul poate primi cookie-uri de pe diferite site-uri de pe terminalul său,,it,cookie-uri pe,,ms,terțe părți,,it,stabilite direct de operatorii site-urilor respective și utilizate în scopurile și în conformitate cu procedurile definite de acestea,,it,În funcție de durata acestora,,it,ele sunt împărțite în cookie-uri de sesiune,,it,adică temporare și șterse automat de la terminal la sfârșitul sesiunii de navigare,,it,închiderea browserului,,it,și în cookie-urile persistente,,it,adică cele care rămân stocate pe terminal până la expirarea sau anularea acestora de către utilizator,,it. In questo modo il sito Web può adattarsi automaticamente all’utente. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente).
În funcție de funcția și scopul utilizării,,it,cookie-urile pot fi împărțite în cookie-uri tehnice și cookie-uri de profil,,it,Cookie-uri tehnice,,it,Unele module cookie sunt utilizate pentru a efectua autentificarea computerului,,it,sesiunile de monitorizare și stocarea informațiilor specifice despre utilizatorii care accesează o pagină Web,,it,Aceste cookie-uri,,it,așa-numiții tehnicieni,,it,acestea sunt adesea utile pentru a vă permite să navigați pe un site web și să utilizați toate caracteristicile sale,,it,Cookie-urile tipice sunt cele a căror utilizare nu necesită consimțământul utilizatorului,,it,Cookie-urile de analiză aparțin, de asemenea, acestei categorii,,it,Acestea sunt cookie-urile care colectează informații despre utilizarea pe care un utilizator o face de pe un site web și care permite îmbunătățirea funcționării acestuia,,it, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di profilazione.

Cookie tecnici

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.

A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. De exemplu, cookie-urile de analiză arată care pagini sunt vizitate cel mai frecvent,,it,vă permit să verificați modelele recurente de utilizare a unui site web și să ajutați să înțelegeți fiecare dificultate pe care utilizatorul o întâmpină în uz,,it,Profilarea cookie-urilor,,it,Alte cookie-uri pot fi folosite pentru a monitoriza și a profita utilizatorii în timpul navigării,,it,să studieze mișcările și obiceiurile lor de navigare pe Internet sau de consum,,it,ceea ce cumpără,,it,ceea ce citesc,,it,de asemenea, în scopul de a trimite publicitate de servicii orientate și personalizate,,it,În acest caz vorbim despre profilarea cookie-urilor,,it,Utilizarea acestor cookie-uri necesită achiziționarea prealabilă a consimțământului informat în cunoștință de cauză al utilizatorului conform art,,it,din Regulamentul UE,,it, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo.

 

Cookie di profilazione

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, etc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

 

Terță parte,,it,Se poate întâmpla, de asemenea, ca o pagină web să conțină cookie-uri de pe alte site-uri și conținut în diverse elemente găzduite pe pagină,,it,cum ar fi anunțurile banner,,it,imagini,,it,hărți sau linkuri specifice către paginile web ale altor domenii care se găsesc pe alte servere decât cele pe care se află pagina solicitată,,it,Cu alte cuvinte,,it,aceste cookie-uri sunt setate direct de către administratori de site-uri sau alte servere decât acest site web,,it,Să vorbim,,it,de așa-numitele cookie-uri terță parte,,it,care sunt utilizate în mod obișnuit în scopuri de profilare,,it,Utilizarea acestor cookie-uri necesită achiziția prealabilă a consimțământului informat în cunoștință de cauză al utilizatorului,,it,Tipuri de cookie-uri utilizate de site-ul nostru,,it,Principalele funcții ale cookie-urilor instalate de www.carlobenedetti.it sunt tehnice,,it

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito web. Parliamo, în aceste cazuri,, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L’utilizzo di questi cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente.

 

Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito

Le funzioni principali dei cookies installati da www.carlobenedetti.it sono tecniche, acestea sunt folosite pentru a îmbunătăți în mod constant serviciul,,it,pentru autentificare,,it,în scopuri statistice,,it,ca număr de vizite la site,,it,Prin urmare, utilizarea cookie-urilor are drept scop facilitarea funcțiilor serverului în timpul navigării Serviciului,,it,Site-ul permite, de asemenea, trimiterea următoarelor module cookie terță parte,,it,Aceste cookie-uri nu sunt instrumente ale proprietății noastre,,it,pentru mai multe informații,,it,prin urmare,,it,este posibilă accesarea informațiilor și a formelor de achiziție a consimțământului terților,,it,făcând clic pe link-urile afișate,,it,Pentru a îmbunătăți site-ul web și pentru a înțelege care părți sau elemente sunt cele mai apreciate de utilizatori,,it,acestea sunt folosite ca un instrument anonim și de analiză agregată,,it,terțe părți din Google Analytics,,it, per l’autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L’utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione del Servizio.

Il sito consente inoltre l’invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all’informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati.

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, este posibil să se consulte informațiile furnizate de,,it,Google,,en,Paginile site-ului incorporează în ele unele widget-uri și butoane pentru partajarea Facebook și Google Plus,,it,pentru a permite utilizatorului să împărtășească conținutul site-ului pe canalele sociale,,it,și să interacționăm cu canalele noastre,,it,dar ele sunt create de Facebook și respectiv de Google atunci când utilizați widgetul respectiv sau butonul de partajare,,it,Pentru a afla mai multe, vizitați următoarele pagini de informații,,it,Facebook,,en,Unele pagini web încorporează conținut YouTube video în ele,,it,Vizitarea unei pagini care conține un videoclip,,it,sau făcând clic pentru a vedea videoclipul,,it,modulele cookie de pe YouTube pot fi retrase,,it,Pentru a afla mai multe, accesați pagina cu informații din,,it Google.

Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook e Google Plus, per permettere all’utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook și Google.

Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google.

Site-ul ar putea utiliza programele Facebook ADS gestionate de Facebook Inc.,,it,Tehnologii Google AdWords și remarketing Google,,sm,gestionată de Google Inc.,,it,Funcția de urmărire a conversiilor din Facebook ADS și AdWords utilizează, de asemenea, module cookie pentru a ne urmări vânzările și alte conversii,,it,Administrarea cookie-urilor,,it,Utilizatorul își poate gestiona propriile preferințe de cookie prin funcțiile prezente în browserele obișnuite care permit ștergerea / eliminarea cookie-urilor,,it,toate sau unele,,it,sau să modificați setările browserului pentru a bloca expedierea cookie-urilor sau pentru a le limita la anumite site-uri,,it,în comparație cu altele,,it,Prin urmare, este posibil să refuzați utilizarea cookie-urilor,,it,urmând procedura de dezactivare oferită de browserul dvs.,,it, Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni.

 

Gestione dei cookie

L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).

Pertanto è possibile negare l’utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio browser. Metodele propuse de browserele principale sunt prezentate mai jos,,it,Microsoft Windows Explorer,,en,Apple Safari,,en,Google Analytics descărcând unul specific,,it,conecteaza,,en,del browser,,en,Pentru a obține informații despre modulele cookie stocate pe terminalul dvs. și pentru a le dezactiva în mod individual, consultați linkul,,it,www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte,,en,Plugin Social Network,,en,Site-ul www.carlobenedetti.it include, de asemenea, pluginuri și / sau comenzi pentru rețele sociale,,it,pentru a permite distribuirea ușoară a conținutului în rețelele sociale preferate,,it,Aceste pluginuri sunt programate astfel încât să nu stabilească cookie-uri atunci când accesează pagina,,it,pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor,,it,Eventual cookie-urile sunt setate,,it,dacă este prevăzută de rețelele sociale,,it,numai atunci când utilizatorul utilizează în mod eficient și în mod voluntar pluginul,,it: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser.

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

 

Plugin Social Network

Il sito www.carlobenedetti.itincorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Rețineți că în cazul în care utilizatorul navighează conectat la rețeaua socială, el a consimțit deja utilizarea cookie-urilor transmise prin intermediul acestui site în momentul înregistrării în rețeaua socială,,it,Colectarea și utilizarea informațiilor obținute prin plugin sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale rețelelor sociale,,it,la care vă rugăm să consultați,,it,fișă de informații cookie,,it,Stare de nervozitate,,en,LinkedIn,,en,Google ,,en.

La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.

 

Facebook – (link informativa cookie)
Twitter – (link informativa cookie)
LinkedIn – (link informativa cookie)
Google – (link informativa cookie).